Stefan Schwarz dla Gazety Prawnej: Propozycja KE nie dotyka prawdziwego źródła problemu

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych Parlamentu Europejskiego pracuje nad projektem zmian w dyrektywie o delegowaniu pracowników.

Stefan Schwarz, Prezes IMP do Dziennika Gazeta Prawna: 

– Propozycja KE nie dotyka prawdziwego źródła problemu nadużyć przeciwko prawom pracowników. Natomiast realizuje ona ukryty cel, którym jest pozbawienie firm z biedniejszych państw unijnych możliwości konkurowania na rynkach państw bogatych

Na przykład, KE proponuje istotną zmianę, dotykającą art. 13, który mówi o pracy naprzemiennej w dwóch lub więcej krajach. Dotychczas głównym kryterium podlegania pod polski system ubezpieczeń społecznych przy art. 13 była praca niemarginalna w Polsce. W propozycji rewizji do art. 13 zostanie dodany warunek „prowadzenia znacznej działalności” w kraju pochodzenia. 

W dniu 16 lutego podczas posiedzenia Komisji po raz pierwszy dowiedzieliśmy się, w jakim kierunku zmierzać będą propozycje poprawek do projektu przedstawionego przez Komisję Europejską.

Całość wypowiedzi Prezesa Schwarza znajdą Państwu tu