Wiedza

Opinie i stanowiska

Najważniejsze opinie, stanowiska i postulaty dotyczące delegowania pracowników w ramach swobody świadczenia usług, proponowanych zmian w prawie
i stosowania przepisów w praktyce.


Opinie i stanowiska

Raport
pdf

IMP: analiza projektu nowelizacji Dyrektywy 96/71/WE o Delegowaniu pracowników i Oceny skutków regulacji

Stanowisko
pdf

IMP: wstępna analiza projektu Pakietu Mobilności Pracy

Opinia
pdf

Projekt sprawozdania dot. nowelizacji Dyrektywy 96/71/WE o delegowaniu pracowników oraz poprawki nr 1-23

Opinia
pdf

Poprawki do nowelizacji Dyrektywy 96/71/WE o delegowaniu pracowników nr 24-255

Opinia
pdf

Poprawki do nowelizacji Dyrektywy 96/71/WE o delegowaniu pracowników nr 256-523

Opinia
pdf

Poprawka poseł Danuty Jazłowieckiej do nowelizacji Dyrektywy 96/71/WE o delegowaniu pracowników

Opinia
pdf

Poprawka poseł Agnieszki Kozłowskiej-Rajewicz do nowelizacji Dyrektywy 96/71/WE o delegowaniu pracowników

Stanowisko
pdf

LGDK: ‚Position paper – Revision of the Posting of workers Directive’ [EN]

Stanowisko
pdf

UEAPME: ‚Note on Posting of workers Revision of Directive 96/71/EC’ [EN]

Stanowisko
pdf

Scandinavian Employers: ‚Joint position on revision of the Posting of workers Directive’ [EN]

Stanowisko
pdf

FIEC: ‚Position on the proposal for amending the “Posting” Directive’ [EN]

Stanowisko
pdf

EBC: ‚Construction SMEs make proposals to improve revision of posted workers legislation’ [EN]

Stanowisko
pdf

Sprzeciw ministrów 9. państw członkowskich wobec rewizji dyrektywy podstawowej o delegowaniu pracowników [EN]

Stanowisko
pdf

CEEMET: ‚Revision of Directive 96/71/EC concerning the Posting of Workers in the Framework of the Provision of Services’ [EN]

Stanowisko
pdf

BUSINESSEUROPE: position paper – ‚Revision of the Posting of Workers Directive’ [EN]

Stanowisko
pdf

Eurochambres: ‚Position paper – Revision of the Posting of Workers Directive 96/71/EC’ [EN]

Stanowisko
pdf

European-Employers: ‚Position Paper on posting of workers’ [EN]

Opinia
pdf

IMP: opinia do projektu Ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług

Opinia
pdf

IMP: Komentarz do opracownania „EU social and labour rights and EU Internal Market law“ [EN]

Stanowisko
pdf

Eurociett: ‚EU Labour Mobility Package: Posting of agency workers and the cross-border provision of services’ [EN]

Wystąpienie
pdf

Prezes IMP Stefan Schwarz na polsko-francuskim seminarium w Ambasadzie Polskiej w Paryżu, 09 października 2015 r.

Stanowisko
pdf

Odpowiedź MPiPS na list otwarty IMP w sprawie postulatów ministrów siedmiu państw członkowskich.

Stanowisko
pdf

IMP: postulaty w ramach konsultacji społecznych dot. koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w UE.

Stanowisko
pdf

IMP: postulaty do ankiety w ramach konsultacji społecznych dot. koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w UE.

Stanowisko
pdf

List otwarty do MPiPS z dnia 28 sierpnia 2015 r. – odpowiedź na postulaty ministrów siedmiu państw członkowskich.

Opinia
pdf

Francuska Rada ds. gospodarczych, socjalnych i środowiskowych (CESE) o deleowaniu pracowników: ‚Les travailleurs détachés’ [FR]

Raport
pdf

IMP: „15 tys. Polaków rocznie staje się ofiarami handlu ludźmi. IMP walczy z tym zjawiskiem”

Wystąpienie
pdf

Prezes IMP Stefan Schwarz na I Europejskim Kongresie Mobilności Pracy: „Lekarstwo gorsze niż sama choroba”

Prezentacja
pdf

Inicjatywa Mobilności Pracy: o Stowarzyszeniu

Wystąpienie
pdf

Prezes IMP Stefan Schwarz na III Europejskim Kongresie Mobilności Pracy

Wystąpienie
pdf

Komisarz Elżbieta Bieńkowska na III Europejskim Kongresie Mobilności Pracy

Wystąpienie
pdf

Komisarz Marianne Thyssen na III Europejskim Kongresie Mobilności Pracy

Wystąpienie
pdf

Poseł do PE Danuta Jazłowiecka na III Europejskim Kongresie Mobilności Pracy

Wystąpienie
pdf

Dr Marek Benio na III Europejskim Kongresie Mobilności Pracy

Prezentacja
pdf

Prezes IMP Stefan Schwarz: „Nie machać psem, czyli o prawidłowym rozumieniu prawa” konferencja w Kolonii, 18 września 2014 r.

Wystąpienie
pdf

Dr Marek Benio: „Zastępowanie pracowników delegowanych – problemy wykładni” konferencja w Kolonii, 18 września 2014 r.

Wystąpienie
pdf

Prezes IMP Stefan Schwarz na konferencji prasowej w sprawie dyskryminacji polskich firm delegujących we Francji

Materiały prasowe
pdf

Polska Izba Handlu: śniadanie prasowe ‚Dyskryminacja polskich firm w Unii Europejskiej’, 9 lipca 2015, Warszawa

Opinia
pdf

IMP: „Na co należy zwrócić uwagę państwom członkowskim przy transpozycji przepisów dyrektywy wdrożeniowej”

Opinia
pdf

IMP: „Inicjatywa o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w kontekście delegowania pracowników do państw członkowskich UE”.

Stanowisko
pdf

IMP: list do MPiPS „Prawidłowa interpretacja pojęcia zastąpienia pracownika delegowanego”

Stanowisko
pdf

IMP: w sprawie projektu dyrektywy wdrożeniowej dotyczącej delegowania pracowników

Materiały prasowe
pdf

IMP: konferencja prasowa w sprawie postępu prac nad dyrektywą wdrożeniową

Stanowisko
pdf

IMP: list do MPiPS „Propozycja poprawek do projektu dyrektywy wdrożeniowej”

Stanowisko
pdf

IMP: list do polityków alarmujący o negatywnych skutkach poprawek PE do dyrektywy wdrożeniowej

Stanowisko
pdf

IMP i PIH: opinia wspólna w sprawie projektu dyrektywy wdrożeniowej

Stanowisko
pdf

IMP: „Skuteczniejsze zapobieganie naruszeniom przepisów poprzez rozszerzenie definicji firmy-skrzynki pocztowej”

Stanowisko
pdf

IMP: list do MPiPS „Sektor usług opiekuńczych w Polsce”

Stanowisko
pdf

IMP: „Najgroźniejsze zapisy proponowane przez Brukselę w projekcie Dyrektywy wdrożeniowej”

Opinia
pdf

IMP: „Ocena kompromisowych poprawek do dyrektywy wdrożeniowej”