Media francuskie o delegowaniu pracowników w kontekście wyborów prezydenckich