IMP na SIMFO 2017 – relacja z VI Forum Jednolitego Rynku w Warszawie