Prezes Schwarz o proponowanych zmianach w dyrektywie: „To wpłynie pośrednio na każdego Polaka.”