Dr Benio: Część państw UE nie implementowała przepisów dyrektywy wdrożeniowej