Zapraszamy na XX PLD poświęconą ocenie praktycznych skutków rewizji dyrektywy 96/71/WE