Badania dra Benio: Koszty pracy w usługach transgranicznych