V Europejski Kongres Mobilności Pracy – znamy dokładną datę!