Dr Benio: „Argument zrównania płac jest zasłoną dymną dla protekcjonistycznego celu”