IMP na czołowej konferencji o delegowaniu pracowników w Leuven (Belgia)

28 kwietnia 2017 r. w Leuven (Belgia) odbędzie się Konferencja ‘INTRA-EU POSTING – COSTS AND BENEFITS’. Organizowana przez Instytut HIVA-KU Leuven we współpracy z European Centre for Workers’ Questions EZA.

Konferencja dotyczyć będzie zjawiska wewnątrz unijnego delegowania pracowników, jego wielkości, charakterystyki i wpływu na rynek wewnętrzny UE. Mimo gorących polemik w ostatnich miesiącach, kwestie te wciąż nie zostały szczegółowo zbadane.

Na zaproszenie organizatorów dyskusję na zakończenie pierwszego panelu poprowadzą Stefan Schwarz i dr Marek Benio.

Organizatorzy zapewnili dość ciekawy skład prelegentów. Poza reprezentantami IMP, wezmą w niej udział przedstawiciele związków zawodowych z branży budowlanej i transportowej, przedstawiciele Komisji Europejskiej, europosłowie (w osobie wiceprzewodniczącego Komisji EMPL, C. Rolina [EPP, Belgia]) oraz minister rządu belgijskiego ds. walki z oszustwami socjalnymi. Nie zabraknie również przedstawicieli nauki – w tym prof. dr. M. Houwerzijl oraz oczywiście organizatorów – prof. dr. Jozefa Pacoleta oraz Fredericka De Wispelaere’a. Tego ostatniego  gościliśmy podczas IV Europejskiego Kongresu Mobilności Pracy.

Główne cele Konferencji to:

uzyskanie dokładniejszego obrazu rzeczywistych rozmiarów  zjawiska delegowania pracowników.

lepsze zrozumienie motywów wewnątrz unijnego delegowania pracowników. Co sprawia, że pewne państwa członkowskie, a konkretniej mówiąc – niektóre sektory działalności, takie jak sektor budowlany czy sektor transportu drogowego, są tak atrakcyjne dla zagranicznych pracodawców delegujących pracowników? A może jest wręcz przeciwnie – delegowanie pracowników jest odpowiedzią na niezaspokojony lokalnie popyt na usługi w tych dziedzinach? Obecnie niewiele wiemy o klientach korzystających z usług zagranicznych firm delegujących pracowników. Jaki jest ich biznesowy profil i czy uzyskują z tego tytułu (nieuczciwą) przewagę konkurencyjną?

lepsze zrozumienie wpływu na gospodarkę. Przyjmujące państwa członkowskie mogą, zdaniem Organizatorów, być konfrontowane ze zjawiskiem tzw. „dumpingu socjalnego” i efektem „przenoszenia” lokalnych miejsc pracy. Jednakże delegowanie może być też uznawane za czynnik uzupełniający nieobsadzone przez pracowników lokalnych miejsca pracy w przypadku, gdy zapotrzebowanie na pracowników jest większe niż podaż. Z punktu widzenia państw wysyłających, delegowanie pracowników może z kolei być użytecznym narzędziem do zwiększania wymiany handlowej, zatrudnienia i podwyższania dochodów gospodarstw domowych.

uzyskanie informacji na temat możliwych działań w celu zwalczania „dumpingu socjalnego” i nadużyć na szczeblu europejskim i krajowym. Zdaniem Organizatorów, termin „dumping socjalny” został poniekąd „zanieczyszczony” poprzez używanie go również w odniesieniu do oszustw socjalnych [‘social fraud’]. Dlatego należy dokonać wyraźnego zróżnicowania pomiędzy tymi pojęciami. Odpowiednie działania można też podejmować na szczeblu krajowym.

Będziemy Państwa informować o przebiegu konferencji i o jej rezultatach.

O Inicjatywie Mobilności Pracy

Inicjatywa Mobilności Pracy to największy w Europie think tank zajmujący się mobilnością pracy oraz delegowaniem pracowników. Od 2013 roku stara się łączyć środowisko naukowców, przedsiębiorców, związków zawodowych i urzędników administracji, tworząc jedyne w Polsce i największe w Europie merytoryczne forum wiedzy o delegowaniu pracowników w ramach swobody świadczenia usług. 

 

IMP na czołowej konferencji o delegowaniu pracowników w Leuven (Belgia)
Zostaw ocenę