Podsumowanie Opinii dot. projektu rewizji dyrektywy o delegowaniu pracowników Komisji ds. Prawnych

Przedstawiamy Państwu krótkie podsumowanie Opinii dot. projektu rewizji dyrektywy o delegowaniu pracowników, przygotowaną przez Komisję JURI (ds. Prawnych).  Jej sprawozdawcą jest francuski poseł z liberalnej frakcji ALDE, Jeana-Marie Cavada.  JURI to Komisja pomocnicza w stosunku do Komisji EMPL, jednakże z uwagi na swój przedmiot jej głos bywa istotny.

Najważniejsze propozycje JURI to m.in:

– ograniczenie czasu delegowania do 18 miesięcy;

– wykazywanie przez pracodawcę, że pracownik delegowany posiada „adekwatną długość doświadczenia / pracy w przedsiębiorstwie delegującym”;

– „gdy dana sytuacja dot. delegowania podlega więcej niż dwóm krajowym porządkom prawnym, stosowanymi warunkami zatrudnienia winny być te, które obowiązują w przyjmującym państwie członkowskim, w którym usługa jest wykonywana” (z zachowaniem zasady korzystności, ale bez powiązania z czasem delegowania);

– wymaganie, aby przedsiębiorstwa delegujące mogły wykazać, że generują “odpowiednio uzasadnioną część obrotu” w państwie swojej siedziby;

elementy składowe wynagrodzenia obejmują szczególnie minimalne stawki płacy, wszystkie bonusy i dodatki;

– wyjaśnienie pojęcia ‘the same task at the same place’ – ma brać pod uwagę naturę usługi, pracę, która ma być wykonana, adres(-y) miejsc(a) pracy;

– wynajem pracowników przez agencję pracy tymczasowej w państwie członkowskim, którego ten pracownik jest obywatelem nie jest uważane za “delegowanie” w rozumieniu Dyrektywy;

– niejasne stwierdzenie o ‘double posting’ pracowników agencji pracy tymczasowej;

– niejasny zapis, że podwykonawcy mają udostępniać głównemu wykonawcy informację o „rzeczywistym charakterze” delegowania;

‘ochrona socjalna pracowników w sektorze budowlanym jako uzasadnienie dokonywania zmian w Dyrektywie;

– wzmocnienie koordynacji inspekcji pracy.

Przygotował Marcin Kielbasa, prawnik IMP

Zdjęcie ze strony http://audiovisual.europarl.europa.eu/

O Inicjatywie Mobilności Pracy

Inicjatywa Mobilności Pracy to największy w Europie think tank zajmujący się tematyką delegowania pracowników. Łączymy środowiska przedsiębiorców, naukowców, prawników i urzędników, tworząc jedyne w Polsce i największe w Europie eksperckie forum wiedzy o delegowaniu pracowników. Podejmujemy działania w celu poprawy obowiązującego prawa i jego prawidłowej interpretacji oraz powstrzymania przypadków dyskryminacji polskich pracodawców i delegowanych przez nich pracowników. Naszym Członkom zapewniamy dostęp do bieżących informacji i wiedzy eksperckiej. więcej >>>