Debata nt. sporu wokół dyrektywy o delegowaniu pracowników – Warszawa, 19.10.2017

Spór wokół dyrektywy o delegowaniu pracowników

Instytut Spraw Publicznych oraz Fundacja im. Friedricha Eberta zapraszają na debatę z cyklu „Pytania o Europę”.

Temat: Wydelegowani. O co chodzi w sporze wokół dyrektywy o delegowaniu pracowników i czy go przegramy?
Miejsce: Marzyciele i Rzemieślnicy ul. Bracka 25, Warszawa
Data: 19 października 2017, godz. 13:00-15:00
Rejestracja

Chociaż pracownicy delegowani stanowią małą część rynku pracy w Unii Europejskiej (mniej niż 1% wszystkich zatrudnionych w UE) to plany zmian w dyrektywach regulujących warunki ich zatrudnienia spowodowały burzliwą dyskusję polityczną. Zmiany popierane przede wszystkim przez kraje Europy Zachodniej motywowane są ochroną rodzimych pracowników i przedsiębiorstw przed tak zwanym dumpingiem socjalnym. Modyfikacjom dyrektyw przeciwna jest Polska, z której pochodzi największa liczba pracowników delegowanych w Europie.

Spór wokół dyrektywy o delegowaniu pracowników

• Na czym polegają obecne regulacje unijne dotyczące delegowania?
• Jakie są propozycje zmian?
• Jakie są stanowiska polskich i niemieckich organizacji pracowników i pracodawców wobec proponowanych modyfikacji dyrektyw?
• Czy dyskusja nad dyrektywą przyczyni się do pogłębienia różnic w obrębie UE?

Na te pytania postarają się odpowiedzieć dyskutanci, wśród których znalazł się Stefan Schwarz, prezes Inicjatywy Mobilności Pracy.

Więcej informacji na temat wydarzenia można znaleźć tutaj.

JJ

Aktualne wyzwania i problemy w zakresie delegowania pracowników będą  szczegółowo omawiane podczas V Europejskiego Kongresu Mobilności Pracy, który odbędzie się w dniach 20-21 listopada 2017 roku w Krakowie.