Zapraszamy na XXVI PLD. Temat: ubezpieczenia społeczne pracowników delegowanych

XXVI Pracownia Legalnego Delegowania

Po wielkim przedsięwzięciu organizacyjnym, jakim był V Europejski Kongres Mobilności Pracy, wracamy do naszej codziennej aktywności!

19 stycznia 2018 r. odbędzie się XXVI Pracownia Legalnego Delegowania. Tym razem tematem będą ubezpieczenia społeczne pracowników delegowanych.

Sprawa Altun C-359/16, pytania, które padły podczas warsztatu z Naczelnik Anną Siwiecką, punkt konsultacyjny ZUS uruchomiony podczas V Europejskiego Kongresu Mobilności Pracy, nowy Poradnik ZUS pt. Jak uzyskać dokument A1, do którego Inicjatywa Mobilności Pracy opracowała swoje uwagi, a przede wszystkim rewizja rozporządzeń 883 i 987 o koordynacji systemów ubezpieczeń społecznych, do której IMP przygotowuje poprawki – to wystarczająco dużo powodów, by wrócić do tematu ubezpieczeń społecznych.

Podczas pracowni omówimy następujące zagadnienia:

Na podstawie art. 12:

• Pojęcie pracownika najemnego i pracownika delegowanego – różnice między prawem pracy i prawem ubezpieczeń społecznych
• Normalna działalność, miejsce działalności, miejsce zamieszkania czy miejsce pobytu (zwłaszcza w przypadku obywateli państw trzecich)
• Związek z pracodawcą przez cały czas delegowania
• Podleganie
• Tymczasowość
• Zastępowanie

Na podstawie art. 13:

• Faktyczne wykonanie pracy
• Naprzemienność (czy trzeba być za granicą co najmniej 2 razy?)
• Praca marginalna (czy tylko wynagrodzenie lub tylko czas pracy poniżej 5% prowadzą do pracy marginalnej? Jaka jest praktyka ZUS?)
• Znaczna część działalności

Tematy wspólne:

• Podstawa wymiaru składki, równowartość diet do średniej krajowej
• Zbieg tytułów ubezpieczeniowych
• Skracanie A1
• Wycofanie A1
• Zgłoszenie do instytucji zagranicznej
• Jak doprowadzić do digitalizacji A1 od składania wniosku aż do kontroli?

Pracownia Legalnego Delegowania to cykl warsztatów tematycznych. W ich trakcie omawiane są praktyczne problemy związane z delegowaniem pracowników w ramach świadczenia usług. Efekty każdego ze spotkań przekuwane są w dobre praktyki, praktyczne wskazówki i rekomendacje. Uczestnictwo w warsztatach przewidziane jest wyłącznie dla Członków IMP.

UWAGA! W każdej Pracowni jedno miejsce jest dostępne dla osób spoza Członków Stowarzyszenia!

Kontakt w sprawie rejestracji:
joanna.jankowska@inicjatywa.eu
+48 668 681 945

JJ