Najnowsze orzecznictwo i interpretacje ZUS i US tematem najbliższej PLD

XXVIII PLD: Najnowsze orzecznictwo i interpretacje ZUS i US

Najbliższa Pracownia Legalnego Delegowania odbędzie się w piątek 16 marca. Jej tematem będzie m.in. najnowsze orzecznictwo.

W ciągu ostatnich kilku miesięcy ukazało się kilka ważnych orzeczeń sądów krajowych oraz unijnych (w tym Opinie Rzeczników Generalnych) – dotyczących m.in. obrotów krajowych, opodatkowania świadczeń pracodawców dla pracowników delegowanych, trwałości wydanych A1 czy zastępowania. W ślad za orzecznictwem ewoluuje również praktyka administracyjna ZUS i US. Podczas Pracowni Legalnego Delegowania przedstawimy najnowsze wyroki i praktykę oraz omówimy ich praktyczny wymiar.

Zaprezentujemy również owoce trilogów dotyczących delegowania pracowników oraz najistotniejsze z 700 poprawek zgłoszonych w Komisji EMPL w kontekście rewizji rozporządzeń o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Podzielimy się również wieściami z CEPS Ideas Lab ’18 – jednej z najważniejszych konferencji pierwszego półrocza 2018 r., podczas której poruszono m.in. temat delegowania pracowników.

Harmonogram Pracowni Legalnego Delegowania jest dostępny tutaj.

Koszt uczestnictwa:
– dla Członków IMP: 300 zł netto
– dla osób spoza IMP: 750 zł netto

Pracownia Legalnego Delegowania to cykl warsztatów tematycznych. W ich trakcie omawiane są praktyczne problemy związane z delegowaniem pracowników w ramach świadczenia usług. Efekty każdego ze spotkań przekuwane są w dobre praktyki, praktyczne wskazówki i rekomendacje. Uczestnictwo w warsztatach przewidziane jest wyłącznie dla Członków IMP.

UWAGA! W każdej Pracowni jedno miejsce jest dostępne dla osób spoza Członków Stowarzyszenia!

Kontakt w sprawie rejestracji:
joanna.jankowska@inicjatywa.eu
+48 668 681 945

JJ