Zapraszamy do wzięcia udziału w polsko-niemieckich warsztatach dla branży opieki domowej w Berlinie!

Warsztaty w Berlinie poświęcone branży opieki domowej

Verband für häusliche Betreuung und Pflege e.V. (VHBP) oraz Inicjatywa Mobilności Pracy (IMP) zapraszają do wzięcia udziału w polsko-niemieckich warsztatach poświęconych problematyce opieki domowej nad osobami starszymi w Niemczech. To kolejne po ubiegłorocznej otwartej Pracowni Legalnego Delegowania wydarzenie organizowane wspólnie przez oba stowarzyszenia.

Termin: czwartek, 26 kwietnia 2018, 12:00-18:00

Miejsce: Freie Universität Berlin, Fabeckstraße 23-25

Opieka domowa, świadczona w przeważającym stopniu przez polskich usługodawców, stała się nieodzownym uzupełnieniem instytucjonalnej opieki nad seniorami w Niemczech. Organizatorzy chcą odpowiedzieć na pytanie w jaki sposób należy uregulować opiekę w środowisku domowym, w tym w szczególności realizowaną przez polskie firmy i zintegrować ją z niemieckim systemem opieki instytucjonalnej. W ciągu sześciu godzin warsztatów specjaliści i praktycy przedstawią propozycje możliwych zmian i regulacji w tym zakresie. Przewidziano również dużo czasu na dyskusję z uczestnikami.

Program warsztatów

12:00 – 12:15
Powitanie

12:15 – 13:45
Komplementarność opieki domowej i opieki instytucjonalnej
Po wykładzie panel dyskusyjny:
• Oczekiwania opieki instytucjonalnej wobec opieki domowej
(N.N., zarząd Ambulanter Pflegedienst)
• Opieka w środowisku domowym: jakie perspektywy mają podmioty świadczące usługi opieki ambulatoryjnej?
(Isabell Halletz, Arbeitgeberverband Pflege e.V., Berlin)
• Opieka ambulatoryjna jako gwarant jakości dla opieki w środowisku domowym: pobożne życzenie czy konieczność?
(Christian Justus, członek zarządu Hausengel Holding AG, dyrektor zarządzający usługami opieki)

13:45 – 14:30
Przerwa obiadowa

14:30 – 16:00
Uwarunkowania współpracy opieki domowej i ambulatoryjnej
Po wykładzie panel dyskusyjny:
• Najważniejszy jest certyfikat: przegląd istniejących programów certyfikacji dla opieki w środowisku domowym
(prof. dr Arne Petermann, Linara GmbH, Berlin)
• Jak rozwinąć fachowe kompetencje opiekunów?
(Tomasz Piłat, Akademia Opiekunów, Kraków)
• Językowe kompetencje opiekunów: nauka za pomocą aplikacji?
(Alfred Hofer, Vision Education GmbH, Wien)

16:00 – 16:30
Przerwa

16:30 – 18:15
Ramy prawne dla opieki w środowisku domowym
Po wykładzie panel dyskusyjny:
• Formy zatrudniania opiekunów osób starszych w Niemczech
(Mecenas dr Tobias Liebau, Bayreuth)
• Delegowanie pracowników: w jakim kierunku zmierza Bruksela?
(Stefan Schwarz i dr Marek Benio, IMP)
• Austriacka ustawa o opiece domowej (Hausbetreuungsgesetz): wzór dla Niemiec?
(Mecenas Frederic Seebohm, VHBP)

18:15 – 19:00
Networking, rozmowy z prelegentami

od 19:00
Spotkanie integracyjne, Restaurant und Bar Luise, Königin-Luise-Straße 40–42, 14195 Berlin

Dla Członków VHBP i IMP uczestnictwo w warsztatach jest bezpłatne.
Dla pozostałych osób koszt uczestnictwa wynosi 90 euro.

Całość konferencji będzie tłumaczona na język polski (tłumaczenie z użyciem infoportów).

Kontakt w sprawie uczestnictwa:
Joanna Jankowska
tel. +48 668 681 945
joanna.jankowska@inicjatywa.eu

Aby zgłosić swoje uczestnictwo należy wydrukować, wypełnić i przesłać poniższy formularz na adres joanna.jankowska@inicjatywa.eu lub info@vhbp.de. Zgłoszenia przyjmujemy do 12 kwietnia.

Formularz_zgłoszeniowy_warsztaty_VHBP_IMP

Więcej informacji tutaj.

Manifest zarządu IMP, Berlin 26 kwietnia

Organizatorzy

Verband für häusliche Betreuung und Pflege e.V. (VHBP) jest pierwszą niezależną organizacją reprezentującą interesy usługodawców z obszaru opieki domowej w Niemczech. Stowarzyszenie VHBP działa na rzecz legalnej i profesjonalnej opieki i pielęgnacji w środowisku domowym.

Inicjatywa Mobilności Pracy (Labour Mobility Initiative) łączy środowiska przedsiębiorców, naukowców, prawników i urzędników administracji publicznej, tworząc jedyne w Polsce i największe w Europie eksperckie forum wiedzy o delegowaniu pracowników. IMP organizuje między innymi coroczny Europejski Kongres Mobilności Pracy oraz warsztaty z cyklu Pracownia Legalnego Delegowania.