Zapraszamy na Pracownię Legalnego Delegowania na temat pracy tymczasowej 31 sierpnia

Pilne
Pracownia Legalnego Delegowania praca tymczasowa

31 sierpnia w Krakowie odbędzie się XXXII Pracownia Legalnego Delegowania. Tym razem warsztaty będą poświęcone pracy tymczasowej.

W czerwcu 2017 r. weszły w życie znowelizowane przepisy ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, wywołujące szereg daleko idących skutków prawnych. Dotyczą one np. ograniczenia okresu wykonywania przez takich pracowników pracy na rzecz konkretnego pracodawcy użytkownika, co powoduje, że konieczne staje się wdrożenie odpowiednich procedur i sposobów postępowania przed grudniem 2018 r. Do innych istotnych zagadnień należą również m.in. kwestie związane z powierzeniem mienia pracownikowi tymczasowemu czy odpowiedzialność pracodawcy oraz pracodawcy użytkownika, przewidziane w znowelizowanej ustawie.

Powyższe kwestie będziemy rozważać rzecz jasna również w kontekście delegowania takich pracowników, tj. wynajmowania ich pracodawcom użytkownikom w innych państwach członkowskich. Sporo powiemy w tym zakresie o Francji (w połowie 2018 roku Francja zmieniła swoją ustawę o pracownikach tymczasowych), jednakże rozważania te mają uniwersalny charakter.

Pracownię poprowadzą nasi eksperci: dr Marek Benio, dr Marcin Kiełbasa i mec. Piotr Stolarczyk.

Warsztaty odbędą się w ramach współpracy IMP z Wydziałem Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Tematykę nadchodzących Pracowni, a także archiwum dotychczas przeprowadzonych warsztatów można znaleźć tutaj.

Kontakt w sprawie uczestnictwa w PLD:

joanna.jankowska@inicjatywa.eu
+48 668 681 945

Pracownia Legalnego Delegowania to cykl warsztatów tematycznych. W ich trakcie omawiane są praktyczne problemy związane z delegowaniem pracowników w ramach świadczenia usług. Efekty każdego ze spotkań przekuwane są w dobre praktyki, praktyczne wskazówki i rekomendacje.

JJ

O Inicjatywie Mobilności Pracy

Inicjatywa Mobilności Pracy to największy w Europie think tank zajmujący się tematyką delegowania pracowników. Łączymy środowiska przedsiębiorców, naukowców, prawników i urzędników, tworząc jedyne w Polsce i największe w Europie eksperckie forum wiedzy o delegowaniu pracowników. Podejmujemy działania w celu poprawy obowiązującego prawa i jego prawidłowej interpretacji oraz powstrzymania przypadków dyskryminacji polskich pracodawców i delegowanych przez nich pracowników. Naszym Członkom zapewniamy dostęp do bieżących informacji i wiedzy eksperckiej. więcej >>>