Konferencja w ramach jubileuszu 100-lecia polskiej polityki społecznej – 10 września w Krakowie

konferencja w ramach jubileuszu 100-lecia polskiej polityki społecznej

10 września w Krakowie odbędzie się konferencja w ramach jubileuszu 100-lecia polskiej polityki społecznej „Przeszłość-Teraźniejszość-Przyszłość”.

W planie konferencji znalazł się panel dyskusyjny Delegowanie pracowników w 100-leciu polityki społecznej, którego moderatorem będzie wiceprezes IMP dr Marek Benio. W dyskusji wezmą udział Członkinie Inicjatywy Mobilności Pracy: Dorota Patecka i Marta Zięba-Szklarska, a także prof. Leszek Mitrus i Rafał Grabowski (Prezes Fundacji Współpracy Polsko-Ukraińskiej). Dla uczestników konferencji dostępny będzie punkt konsultacyjny ZUS dotyczący delegowania pracowników oraz punkt zakładania kont PUE.

Program konferencji regionalnej w ramach jubileuszu 100-lecia polskiej polityki społecznej „Przeszłość-Teraźniejszość-Przyszłość (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 10 września 2018 roku)

10:30 – 11:00 Rejestracja uczestników

11:00 – 11:15 Powitanie Gości i wystąpienia otwierające: Piotr Ćwik, Wojewoda Małopolski

11:15 – 12:15 Sesja I: Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość

  1. Przeszłość – dr hab. Mirosław Grewiński, prof. Wyższej Szkoły Pedagogicznej im Janusza Korczaka w Warszawie, Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej
  2. Teraźniejszość – Agnieszka Wołoszyn, Zastępca Dyrektora Departamentu Prawa Pracy w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  3. Przyszłość – prof. dr hab. Gertruda Uścińska, Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

12:15 – 12:45 Przerwa kawowa

12:45 – 14:00 Panel dyskusyjny: Delegowanie pracowników w 100-leciu polityki społecznej

Moderator: dr Marek Benio – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Uczestnicy:

  1. Rafał Grabowski – Prezes Fundacji Współpracy Polsko-Ukraińskiej „U-WORK”
  2. Dr hab. Leszek Mitrus, prof. UJ – Katedra Prawa Pracy i Polityki Społecznej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
  3. Dorota Patecka – Kierownik Wydziału Ubezpieczeń i Składek, Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Krakowie
  4. Marta Zięba-Szklarska – Prezes Zarządu, Świat Kadr Sp. z o.o.

14:00 – 14:15 Dyskusja i zakończenie

Konferencję zorganizowaną przez Wojewodę Małopolskiego we współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie poprowadzi Sylwia Zegar – przedstawiciel Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie

Zgłoszenie uczestnictwa

Konferencja odbędzie się na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (Pawilon C, Nowa Aula, ul. Rakowicka 27). Zgłoszenia do udziału w konferencji można przesyłać do 5 września 2018 na adres konferencjakrakow@zus.pl. Zgłoszeń można także dokonywać telefonicznie pod numerami tel. 12 424 62 76 i 12 424 62 86.

JJ