Delegowanie pracowników do Niemiec w branży budowlanej. Zapraszamy na otwarte warsztaty

Pracownia Legalnego Delegowania - Delegowanie pracowników do Niemiec w branży budowlanej

Otwarta Pracownia Legalnego Delegowania

16 listopada zapraszamy wszystkich przedstawicieli branży budowlanej na otwartą Pracownię Legalnego Delegowania. Pracownia odbędzie się w Krakowie i będzie poświęcona delegowaniu pracowników do Niemiec. Poprowadzą ją mec. Piotr Kozłowski i Tomasz Wojtkowiak.

Program XXXIV Pracowni Legalnego Delegowania

Temat: Delegowanie pracowników do Niemiec w branży budowlanej. Praktyczne problemy i nowe zjawiska w 2018 roku.

I. Zakres szkolenia. Budowa/Montaż – granice.
A. Pojęcie nieruchomości
B. Przykłady:
1. Usługi dźwigowe
2. Konstrukcje stalowe
3. Kierowca i monter jednocześnie

II. Działalność polskich firm jednoosobowych jako podwykonawców na terenie Niemiec – alternatywa dla stosunku pracy? Samozatrudnienie.
A. Samozatrudnienie
B. Obowiązek rejestracji (Steuernummer, Freistellungsbescheinigung)
C. Coroczny obowiązek sprawozdawczy do Finanzamtu
D. Wystawianie faktur jako podwykonawca
E. VAT
F. Wyjaśnienie pojęcia „Scheinselbständichkeit” – Udawana działalność gospodarcza

III. Obowiązki pracodawcy w związku z delegowaniem pracowników do Niemiec.
A. Zgłoszenia do Zollamt
B. Kontrola Zollamt

IV. Płaca minimalna w Niemczech, elementy składowe:
A. Delegacja/delegowanie
B. Diety
C. Mieszkania służbowe
D. Koszty przejazdu

V. Postępowanie urlopowe SOKA-BAU w związku z delegowaniem pracowników do pracy na budowach w Niemczech:
A. Podstawy postępowania urlopowego
1. Podstawy prawne uczestnictwa w kasie urlopowej SOKA-BAU
2. Obowiązek uczestnictwa w kasie urlopowej SOKA-BAU
3. Zwolnienia z obowiązku uczestnictwa w kasie urlopowej SOKA-BAU
B. Świadczenia urlopowe podczas oddelegowania
1. Obliczanie wymiaru urlopu na dany rok kalendarzowy
2. Udzielanie pracownikowi urlopu podczas oddelegowania
3. Roszczenie zwrotne pracodawcy
4. Wniosek pracownika o ekwiwalent za niewykorzystany urlop do SOKA-BAU
C. Udział ZUS w postępowaniu urlopowym
1. Zmiana postępowania SOKA-BAU od czerwca 2018
2. Pierwsze doświadczenia, reakcje ZUS

VI. Wykonywanie usług budowlanych na terenie Niemiec a podatek dochodowy od wynagrodzeń.
A. Powstanie zakładu podatkowego na terenie Niemiec
B. Zakład podatkowy – konsekwencje dla pracodawcy
C. Okres 183 dni: sposoby liczenia, konsekwencje przekroczenia
D. Lohnsteuerbetriebstätte wg niemieckiej ordynacji podatkowej
E. Nowy pogląd urzędu w Hammeln. 6 miesięcy jako granica czasowa powstania zakładu podatkowego?

VII. Rozliczenie podatku od wynagrodzeń pracowników delegowanych na terenie Niemiec.
A. „Rozklejony pasek płac”: ZUS w Polsce
B. Zaliczki na podatek dochodowy w Niemczech:
1. 183 dni – jak liczyć?
2. Klasy podatkowe
3. Obowiązki podatkowe pracodawcy: terminy, kontrole, ELSTAM
4. Sytuacja podatkowa pracownika: zwrot podatku, obowiązek deklaracji, ulgi, Kindergeld

VIII. Zatrudnienie w niemieckiej firmie/utworzenie GmbH. Porównanie kosztów. Gewerbe.
A. Koszty utworzenia GmbH
B. Koszty prowadzenia działalności
C. Koszty pracy – porównanie Niemiec i Polski
D. Gewerbe jako alternatywa?

Prowadzący

Pracownię poprowadzą mec. Piotr Kozłowski i Tomasz Wojtkowiak. Piotr Kozłowski jest założycielem kancelarii KOZLOWSKI. Jego wieloletnie doświadczenie obejmuje w szczególności problematykę niemieckiego prawa cywilnego i spółek, międzynarodowego prawa podatkowego oraz praktykę współpracy polskich i niemieckich przedsiębiorców. Wprowadził na rynek niemiecki dziesiątki średnich i dużych polskich przedsiębiorstw. Zorganizował struktury prawne i podatkowe działalności w Niemczech i Polsce międzynarodowych grup kapitałowych. Posiada doświadczenie w doradztwie dla dużych podmiotów we współpracy z wewnętrznymi działami prawymi i podatkowymi Klientów. Wspiera prowadzenie skomplikowanych postępowań procesowych przed niemieckimi sądami. Prowadzi również podatkowe postępowania odwoławcze i spory przed niemieckimi sądami podatkowymi. Piotr Kozłowski był prelegentem podczas IV i V Europejskiego Kongresu Mobilności Pracy. Tomasz Wojtkowiak jest aplikantem radcowskim w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Koszalinie. Zajmuje się obsługą pracowników delegowanych do Niemiec, w szczególności rozliczeniami pracowników w kasie urlopowej SOKA-BAU.

Informacje praktyczne

Pracownia odbędzie się w piątek 16 listopada w Krakowie, w bezpośrednim sąsiedztwie Dworca Głównego, w godzinach 10:30-17:30. Koszt uczestnictwa dla Członków IMP wynosi 300 zł netto/os. Dla osób spoza Inicjatywy koszt udziału w Pracowni to 750 zł netto dla pierwszej osoby i 300 zł netto dla każdej kolejnej osoby z firmy. Zgłoszenia można dokonać poprzez formularz dostępny tutaj lub mailowo pod adresem kontakt@inicjatywa.eu. Zapraszamy!

JJ

O Inicjatywie Mobilności Pracy

Inicjatywa Mobilności Pracy to największy w Europie think tank zajmujący się tematyką delegowania pracowników. Łączymy środowiska przedsiębiorców, naukowców, prawników i urzędników, tworząc jedyne w Polsce i największe w Europie eksperckie forum wiedzy o delegowaniu pracowników. Podejmujemy działania w celu poprawy obowiązującego prawa i jego prawidłowej interpretacji oraz powstrzymania przypadków dyskryminacji polskich pracodawców i delegowanych przez nich pracowników. Naszym Członkom zapewniamy dostęp do bieżących informacji i wiedzy eksperckiej. więcej >>>