Dr Marek Benio nominowany w plebiscycie Osobowość Roku 2018

Wiceprezes Inicjatywy Mobilności Pracy dr Marek Benio uzyskał nominację do tytułu Osobowość Roku 2018 w plebiscycie organizowanym przez redakcje Dziennika Polskiego i Gazety Krakowskiej.

Kapituła Redakcji „Dziennika Polskiego” oraz „Gazety Krakowskiej” doceniła w szczególności heroiczną, a zarazem niezwykle kompetentną i skuteczną walkę o interesy licznych polskich firm. Dr Benio wraz z Inicjatywą Mobilności Pracy był mocno zaangażowany w działalność lobbingową w toku prac nad rewizją dyrektywy o delegowaniu pracowników. Jej ostateczny kształt jest znacznie korzystniejszy od pojawiających się w trakcie prac skrajnych propozycji. Bez lobbingu ze strony IMP z jej wiceprezesem na czele, część zapisów mogłaby mieć znacznie dotkliwsze konsekwencje dla firm delegujących pracowników za granicę.

Głosowanie w plebiscycie będzie trwać do 8 lutego 2019 r. Głosować można SMS-owo lub za pośrednictwem strony internetowej. Zapraszamy do oddawania głosów!

W plebiscycie Osobowość Roku czytelnicy DP i GK wybierają osoby, które w minionym roku wyróżniły się szczególnymi działaniami w różnych dziedzinach, osiągnęły sukcesy i znacząco zasłużyły się dla lokalnej społeczności. Głosowanie jest prowadzone w czterech kategoriach: kultura, działalność społeczna i charytatywna, samorządność i społeczność lokalna oraz biznes.

JJ