Fakty i mity: prawo pracy i ubezpieczenia społeczne a nowa dyrektywa – zapraszamy na PLD

Webinarium w ramach cyklu Pracownia Legalnego Delegowania

LIV Pracownia Legalnego Delegowania – warsztaty online

We wtorek 15 września odbędą się kolejne warsztaty online z cyklu Pracownia Legalnego Delegowania. Tematem będą fakty i mity w prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych w kontekście znowelizowanej dyrektywy o delegowaniu pracowników. Pracownię poprowadzą eksperci IMP – dr Marek Benio i dr Marcin Kiełbasa. Warsztaty przeprowadzimy za pośrednictwem platformy komunikacyjnej Zoom. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych! Szczegóły organizacyjne i program można znaleźć poniżej.

Fakty i mity: prawo pracy i ubezpieczenia społeczne a nowa dyrektywa

Rewizja dyrektywy o delegowaniu pracowników wymusza zmiany w sposobie świadczenia usług za granicą, ale to nie oznacza końca delegowania! Bez pracowników delegowanych nie ma swobody świadczenia usług, a bez swobody świadczenia usług nie ma jednolitego rynku UE. A więc koniec delegowania oznaczałby koniec UE – a do tego na szczęście jeszcze sporo brakuje. Zapraszamy na Pracownię rozprawiającą się z mitami narosłymi wokół znowelizowanej dyrektywy.

Oto kilka nieprawdziwych stwierdzeń, na jakie można natrafić w mediach, które zachęciły nas do zorganizowania tej Pracowni:

– Zakaz delegowania po 18 miesiącach.
– Delegowanie na dłużej niż rok jest nielegalne.
– ZUS nie wyda już A1 z trzynastki.
– Dyrektywa nie dotyczy pracowników delegowanych na podstawie art. 13.
– Po 12 miesiącach składki popłyną za granicę.
– Potrzebna zgoda na przedłużenie delegowania.
– Zakaz delegowania na zlecenie – od teraz tylko umowy o pracę.
– Pracownicy delegowani zarobią tyle samo co ich koledzy na miejscu.
– Jednym słowem – koniec delegowania!

Program Pracowni

Na tej Pracowni powiemy, jakie zmiany w umowach z pracownikami delegowanymi należało wprowadzić do 30 lipca 2020 r., czy można jeszcze to zrobić oraz jakie są konsekwencje zobowiązaniowe, karne i administracyjne opóźnień we wprowadzaniu tych zmian. Opowiemy także, jakich zmian należy się spodziewać w procedurze wydawania (i podtrzymywania) poświadczeń A1 w związku z wprowadzeniem europejskiego elektronicznego systemu wymiany informacji o ubezpieczeniach społecznych EESSI, a jakich w związku z nadchodzącą zmianą unijnych rozporządzeń o koordynacji systemów ubezpieczeń społecznych.

Dokonamy przeglądu ustaw zgłoszonych przez państwa członkowskie jako realizujące obowiązek transpozycji dyrektywy (Belgia, Holandia, Francja, Niemcy, Austria, Szwecja).

Skupimy się na podkreśleniu odrębności regulacji w zakresie warunków zatrudnienia pracowników delegowanych (dyrektywa) i warunków zabezpieczenia społecznego (rozporządzenia, A-jedynki). Odpowiemy na pytania uczestników, w tym:

  1. Co to znaczy „na niemieckich warunkach” lub „niemiecka umowa”?
  2. Od kiedy delegowanie jest długoterminowe? Przykłady obliczania okresów delegowania z uwzględnieniem przerw, „zjazdów” do kraju, pracy w Polsce lub w innych państwach.
  3. Czy zmiana pracodawcy przerywa okres delegowania?
  4. Jak ustalić „wszystkie mające zastosowanie warunki zatrudnienia”?
  5. Które przepisy są korzystniejsze dla pracownika i kto o tym decyduje?

Dodatkowe pytania można przesyłać do 11 września 2020 na adres kontakt@inicjatywa.eu.

Informacje praktyczne

Pracownia Legalnego Delegowania odbędzie się online na platformie Zoom we wtorek 15 września w godzinach 11:00-14:00. Koszt udziału w webinarium dla Członków IMP wynosi 300 zł netto/os., a dla osób spoza stowarzyszenia – 750 zł netto/os. Jak zawsze pracownicy naukowi zainteresowani tematyką delegowania pracowników i pracownicy administracji publicznej mogą wziąć udział w Pracowni bezpłatnie. Rejestracji można dokonać do 10 września 2020 przez formularz dostępny tutaj lub wysyłając maila zawierającego imię, nazwisko, adres mailowy i numer telefonu uczestnika oraz dane do faktury/nazwę instytucji na adres joanna.jankowska@inicjatywa.eu. Zapraszamy!