Zapraszamy na PLD na temat delegowania pracowników do Francji

Zapraszamy na Pracownię Legalnego Delegowania na temat delegowania do Francji

Zapraszamy na LX Pracownię Legalnego Delegowania

Na najbliższej Pracowni Legalnego Delegowania porozmawiamy o delegowaniu pracowników do Francji. Pracownia odbędzie się 26 marca 2021 r. za pośrednictwem platformy komunikacyjnej Zoom. PLD poprowadzą mec. Marta Bledniak, mec. Lidia Mailliet -Woźniak i Agnieszka Paszkowski. Dyskusję będą moderować dr Marek Benio i dr Marcin Kiełbasa.

Circulaire – nowe odpowiedzi na stare pytania o delegowanie do Francji

Podczas Pracowni Legalnego Delegowania omówimy szczegółowo treść i znaczenie wytycznych opracowanych przez Dyrekcję Generalną Inspekcji Pracy adresowanych do francuskich inspektorów pracy. Okólnik jest dokumentem wewnętrznym administracji francuskiej, jednak zawiera wiele konkretnych odpowiedzi, których nie ujęto w przepisach wdrażających zrewidowaną dyrektywę o delegowaniu pracowników (2018/957/WE).

W programie m.in.:

 • Odpowiedzi Dyrekcji Generalnej Inspekcji Pracy na nasze pytania.
 • Obliczanie okresów delegowania na potrzeby delegowania długoterminowego:
  – przerwy w delegowaniu, święta, weekendy, urlopy;
  – nowa usługa, stary kontrahent, umowa ramowa.
 • Kumulatywne obliczanie okresów delegowania kilku pracowników.
 • Pojęcie i składniki wynagrodzenia.
 • Koszty podróży i zakwaterowania.
 • Granice swobody świadczenia usług – działalność zwyczajowa, trwała i ciągła – w poszukiwaniu kumulacji przesłanek.
 • Uporządkowanie pojęć: zakład, zakład podatkowy, trwała infrastruktura, centrum działalności, pełny cykl biznesowy.
 • Nowe skutki uznania działalności zwyczajowej trwałej ciągłej (poza odpowiedzialnością karną za nielegalne zatrudnienie):
  – podatek szkoleniowy (TA) i składka na ustawiczne szkolenie zawodowe (FPC).

Informacje praktyczne

LX Pracownia Legalnego Delegowania odbędzie się za pośrednictwem platformy komunikacyjnej Zoom w piątek 26 marca 2021 r. w godzinach 11:00-14:00. Koszt udziału w Pracowni wynosi 300 zł netto dla Członków Europejskiego Instytutu Mobilności Pracy (oraz ich współpracowników) i 750 zł netto dla osób spoza stowarzyszenia. Pracownicy naukowi zainteresowani tematyką delegowania pracowników oraz pracownicy administracji publicznej mogą wziąć udział w Pracowni bezpłatnie.

Zgłoszenia można przesyłać do poniedziałku 22 marca 2021 r. przez formularz dostępny tutaj lub mailowo na adres kontakt@inicjatywa.eu. Na ten adres mailowy można także wysyłać pytania do Prowadzących. Będą one miały pierwszeństwo przed tymi zadanymi podczas Pracowni. Zapraszamy!