Posting Lab stacjonarnie w Krakowie. Z A-jedynką po Europie oraz zmiany w prawie 2022. Zapraszamy!

Zapraszamy na 69. Posting Lab

Zapraszamy na kolejny Posting Lab zarówno Członków ELMI, jak i osoby spoza stowarzyszenia zainteresowane tematyką świadczenia usług w UE. Warsztaty odbędą się już 3 grudnia 2021 r. w Krakowie w Hotelu Atrium. Pracownię poprowadzi dr Marek Benio . Jeśli komuś z Państwa nie uda się uczestniczyć stacjonarnie w warsztatach, można wziąć udział online za pośrednictwem platformy Zoom.

Program

Część I Wszystko o dokumencie przenośnym A1
1. Jak otrzymać dokument A1?
2. Pułapki delegowania na podstawie Art. 12: normalna działalność, podleganie, zastępowanie, 24/2
3. Pułapki delegowania na podstawie Art. 13: praca marginalna, naprzemienność, niewykonanie zaplanowanej pracy,
4. Porozumienie wyjątkowe – ważność A1 pomimo braku przesłanki.
5. Trwałość A1 – wycofanie, skrócenie, unieważnienie A1 – fałszerstwa i oszustwa (fraud) w kontekście A1
6. Ubezpieczenie społeczne cudzoziemców w polskim ZUS.
7. Ubezpieczenie społeczne za granicą na przykładzie Niemiec.

Część II Ważne zmiany w 2022 r.
1. Wzrost minimalnego wynagrodzenia oraz prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia – wpływ na wysokość składek na ubezpieczenie społeczne,
2. Zmiana zasad zatrudniania cudzoziemców,
3. Nowe obowiązki informacyjne w związku z wdrożeniem dyrektywy o przewidywalnych i przejrzystych warunkach pracy,
4. Zmiany stawek wynagrodzeń uzależnionych od stawek minimalnych w państwach przyjmujących,
5. Uregulowanie pracy zdalnej,
6. Skutki potencjalnego zakończenia stanu epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego.

Informacje praktyczne

68. Posting Lab odbędzie się 3 grudnia 2021 r. Hotelu Atrium w Krakowie przy ul. Krzywej 7. Warsztaty potrwają od 11:00 do 15:00. Jest możliwość wzięcia udziału stacjonarnie lub za pośrednictwem platformy komunikacyjnej Zoom. Koszt udziału w Pracowni wynosi 300 zł netto dla Członków Zwyczajnych i pracowników Członków wspierających oraz 750 zł netto dla osób spoza stowarzyszenia. Pracownicy naukowi zainteresowani tematyką delegowania pracowników oraz pracownicy administracji publicznej mogą wziąć udział w Pracowni bezpłatnie.

Zgłoszenia można przesyłać do piątku 26 listopada 2021 r. przez formularz dostępny tutaj lub mailowo na adres izabela.mastalerz@labourinstitute.eu. Na ten adres mailowy można także wysyłać pytania do Prowadzących. Będą one miały pierwszeństwo przed tymi zadanymi podczas Pracowni. Zapraszamy!