Stowarzyszenia IMP oraz VHBP nawiązują długofalowe partnerstwo

Inicjatywa rozpoczęła współpracę ze Stowarzyszeniem VHBP

Bardzo miło jest nam poinformować o inauguracji  współpracy Inicjatywy Mobilności Pracy z największą organizacją zrzeszającą firmy z branży opieki w Niemczech – Stowarzyszeniem VHBP (Verband für häusliche Betreuung und Pflege e.V.). Oficjalną decyzję podjęto na spotkaniu władz obu organizacji we Frankfurcie nad Menem w zeszły czwartek, 28 stycznia.

Osią współpracy pomiędzy stowarzyszeniami będzie promocja dobrych praktyk i praca na rzecz poprawy jakości oraz opracowanie minimalnych standardów świadczenia transgranicznych usług opieki domowej.

Najważniejszym, najbliższym działaniem, a zarazem wyzwaniem będzie monitorowanie przebiegu prac nad Pakietem Mobilności i wypracowanie wspólnego stanowiska, które następnie przedstawione zostanie unijnym decydentom. Dokument ma podkreślać, że branża opieki w pełni realizuje idee rynku wewnętrznego, a jednocześnie jest bardzo specyficzna i wrażliwa na zmieniające się otoczenie prawne. Doświadczenie VHBP w tym zakresie zostało docenione przez rząd niemiecki, który zaprosił tą organizację do czynnego udziału w procesie implementacji dyrektywy wdrożeniowej do dyrektywy o delegowaniu pracowników do prawa niemieckiego.

Dyrektor Generalny VHBP – mec. Frederic Seebohm gościł w Krakowie na nasze zaproszenie już wcześniej. Był ekspertem VII Pracowni Legalnego Delegowania poświęconej zmianom w przepisach o delegowaniu personelu opiekuńczego do Niemiec w październiku zeszłego roku.

Utworzona platforma wymiany wiedzy i doświadczeń, pozwoli zbliżyć stanowiska obu organizacji i koordynować wspólne projekty. Zarówno IMP, jak i VHBP dążyć będą także do poprawy wizerunku branży usług opiekuńczych w społeczeństwie.

IMG 4081 1024x683 Stowarzyszenia IMP oraz VHBP nawiązują długofalowe partnerstwo