W jaki sposób dochodzić swoich praw w UE?

Stefan Schwarz - IMP play

O istocie zrzeszania się, wspólnym prezentowaniu stanowisk oraz znaczeniu rynku wewnętrznego podczas III Europejskiego Kongresu Mobilności Pracy – mówił Stefan Schwarz.

„Wszyscy prelegenci jednomyślnie nawoływali do tego, żeby się jednoczyć i zrzeszać. To znaczy, jeśli jedna firma ma problem, to może poskarżyć się w Komisji Europejskiej, może poskarżyć się nawet w Trybunale Sprawiedliwości, natomiast koszty będą relatywnie duże, a szanse będą relatywnie mniejsze. Natomiast, jeśli taką skargę zgłasza stowarzyszenie przedsiębiorców czy organizacja społeczna, to jest to już o wiele bardziej skuteczne.”