Zaproszenie: XVIII Pracownia Legalnego Delegowania – 17 lutego 2017

XVIII Pracownia legalnego Delegowania

Wszystkich Członków IMP zapraszamy na XVIII Pracownię Legalnego Delegowania, poświęconą tematowi prawidłowego wyliczania podstawy wymiaru składek pracowników delegowanych.

Pracownia Legalnego Delegowania odbędzie się 17 lutego 2017r. w Krakowie. Zapraszamy na nią szczególnie osoby zajmujące się obliczaniem podstawy wymiaru składek oraz wysokości świadczeń z ubezpieczeń społecznych obliczanych i wypłacanych przez płatników świadczeń w imieniu ZUS.

Członkowie IMP zgłaszają problemy z obliczaniem podstawy wymiaru składek pracowników delegowanych osiągających przychód niższy od przeciętnego w miesiącach, w których wykonują pracę w niepełnym okresie (na przykład przez kilkanaście dni). Przypadki te rodzą wysoki stopień niepewności co do interpretacji prawa. Celem PLD jest znalezienie odpowiedzi na wątpliwości, a w przypadku niemożności – sformułowanie precyzyjnych pytań ilustrowanych przykładami i skierowanie w tej sprawie formalnego zapytania do MRPiPS.

Pracownia nieco inna

Pracownia będzie miała charakter warsztatowy i będzie współprowadzona przez eksperta IMP, Magdalenę Grygorowicz. Wspólnie obliczymy podstawy wymiaru składek i świadczeń w kilku konkretnych przypadkach.

Zapraszamy!

Pracownia Legalnego Delegowania to cykl warsztatów tematycznych. W ich trakcie omawiane są praktyczne problemy związane z delegowaniem pracowników w ramach świadczenia usług. Efekty każdego ze spotkań przekuwane są w dobre praktyki, praktyczne wskazówki i rekomendacje. Uczestnictwo w warsztatach przewidziane jest wyłącznie dla członków IMP.

Zaproszenie: XVIII Pracownia Legalnego Delegowania – 17 lutego 2017
5 z 2 głosów.