Stefan Schwarz dla Gazety Prawnej: Propozycja KE nie dotyka prawdziwego źródła problemu

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych Parlamentu Europejskiego pracuje nad projektem zmian w dyrektywie o delegowaniu pracowników.

Stefan Schwarz, Prezes IMP do Dziennika Gazeta Prawna:

– Propozycja KE nie dotyka prawdziwego źródła problemu nadużyć przeciwko prawom pracowników. Natomiast realizuje ona ukryty cel, którym jest pozbawienie firm z biedniejszych państw unijnych możliwości konkurowania na rynkach państw bogatych

Na przykład, KE proponuje istotną zmianę, dotykającą art. 13, który mówi o pracy naprzemiennej w dwóch lub więcej krajach. Dotychczas głównym kryterium podlegania pod polski system ubezpieczeń społecznych przy art. 13 była praca niemarginalna w Polsce. W propozycji rewizji do art. 13 zostanie dodany warunek „prowadzenia znacznej działalności” w kraju pochodzenia.

W dniu 16 lutego podczas posiedzenia Komisji po raz pierwszy dowiedzieliśmy się, w jakim kierunku zmierzać będą propozycje poprawek do projektu przedstawionego przez Komisję Europejską.

Całość wypowiedzi Prezesa Schwarza znajdą Państwu tu.

O Inicjatywie Mobilności Pracy

Inicjatywa Mobilności Pracy to największy w Europie think tank zajmujący się mobilnością pracy oraz delegowaniem pracowników. Od 2013 roku stara się łączyć środowisko naukowców, przedsiębiorców, związków zawodowych i urzędników administracji, tworząc jedyne w Polsce i największe w Europie merytoryczne forum wiedzy o delegowaniu pracowników w ramach swobody świadczenia usług. 

 

Stefan Schwarz dla Gazety Prawnej: Propozycja KE nie dotyka prawdziwego źródła problemu
5 z 1 głosów.