Media

Informacje dla mediów

Potrzebny jest komentarz, opinia lub wywiad? Eksperci Inicjatywy Mobilności Pracy mają szeroką wiedzę na tematy związane z delegowaniem pracowników, koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego i mobilnością pracy.

Dziedziny, w których specjalizują się eksperci IMP to m.in.:
- delegowanie pracowników w ramach swobody świadczenia usług w UE
- usługi transgraniczne w UE - aspekty ekonomiczne, prawne, problemy przedsiębiorców
- koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego
- delegowanie obywateli państw trzecich (spoza UE)
- europejskie prawo pracy, warunki zatrudnienia
- praca tymczasowa (APT)
- branże: opieki domowej, budowlana, przemysłowa
- nielegalne zatrudnienie, nadużycia
- przeciwdziałanie handlowi ludźmi i współczesnemu niewolnictwu
- zagadnienia dot. praw człowieka w kontekście mobilności zawodowej

Zapraszamy do kontaktu.


Logotypy

Przygotowaliśmy dla Państwa logotypy w różnych rozmiarach:

Fotografie

Stefan Schwarz, Prezes Zarządu
dr Marek Benio, Wiceprezes Zarządu

Prawidłowe nazewnictwo

Pełna nazwa:
Stowarzyszenie Inicjatywa Mobilności Pracy

Pełna nazwa angielska:
Labour Mobility Initiative Association

Dopuszczalne nazwy:
Inicjatywa Mobilności Pracy
Stowarzyszenie IMP
IMP