Media

Informacje dla mediów

Jesteśmy ekspertami w następujących tematach:
- nowelizacja dyrektywy o delegowaniu pracowników
- delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług
- przeciwdziałanie handlowi ludźmi i współczesnemu niewolnictwu
- swoboda świadczenia usług w UE
- eksport polskich usług do krajów Unii Europejskiej


Logotypy

Przygotowaliśmy dla Państwa logotypy w różnych rozmiarach:

Fotografie

Stefan Schwarz, Prezes Zarządu
dr Marek Benio, Wiceprezes Zarządu

Prawidłowe nazewnictwo

Pełna nazwa:
Stowarzyszenie Inicjatywa Mobilności Pracy

Pełna nazwa angielska:
Labour Mobility Initiative Association

Dopuszczalne nazwy:
Inicjatywa Mobilności Pracy
Stowarzyszenie IMP
IMP