Dialog Obywatelski z komisarz UE Elżbietą Bieńkowską podczas VI Europejskiego Kongresu Mobilności Pracy