Konferencja nt. delegowania pracowników w sektorze opieki. Bruksela, 2017