Polsko-niemieckie warsztaty poświęcone branży opieki domowej (Organizatorzy: VHBP, IMP)
Berlin, 26.04.2018