VI Europejski Kongres Mobilności Pracy
Dzień 2: praktyczne warsztaty dla biznesu