IV EKMP. O trudnościach w delegowaniu z punktu widzenia pracownika. dr Ewa Podgórska-Rakiel, KK NSZZ „Solidarność”

play