Podsumowanie Konferencji Think Tanków, Bruksela, styczeń 2017

play