Poseł D. Jazłowiecka „Rewizja i projekt, które zaproponowała KE są oparte tylko na wysłuchanych opiniach”

play