Wypowiedź Danuty Jazłowieckiej po głosowaniu nad dyrektywą wdrożeniową, 16.04.2014

play