Oferta

Korzystaj z wiedzy europejskich ekspertów w dziedzinie delegowania pracowników

Oferta

1

Członkostwo w IMP

Dołącz do grona najlepiej poinformowanych - zostań Członkiem Inicjatywy!

 • Zapewniamy dostęp do eksperckiej wiedzy na temat delegowania pracowników
 • Na bieżąco informujemy o nadchodzących zmianach w prawie
 • Nasi prawnicy pozostają do dyspozycji Członków IMP, którzy mogą korzystać z konsultacji w sprawach dotyczących prawidłowej interpretacji i praktycznego stosowania obowiązujących przepisów
 • Pomagamy w przypadkach dyskryminacji polskich pracodawców i ich pracowników za granicą
 • Organizujemy comiesięczne warsztaty w ramach cyklu Pracownia Legalnego Delegowania oraz Europejski Kongres Mobilności Pracy – największe wydarzenie poświęcone w całości tematyce swobody świadczenia usług w UE
 • Wartością dodaną członkostwa w IMP jest nawiązanie kontaktów i możliwość wymiany doświadczeń z innymi przedsiębiorcami, prawnikami, przedstawicielami świata nauki i ZUS-u
Dowiedz się więcej

"Należę do Inicjatywy, bo to forum, na którym spotykają się ludzie z ogromną wiedzą i praktyką. Mogę z tego korzystać, ale mogę też podzielić się moimi doświadczeniami. To dla mnie bardzo cenne."

Dlaczego warto zostać Członkiem IMP?

2

Doradztwo i konsultacje dla firm

Potrzebujesz konsultacji? Jesteśmy ekspertami w dziedzinie delegowania pracowników w Unii Europejskiej

 • Oferujemy konsultacje w zakresie prawa polskiego i prawa UE, dotyczące szczególnie trudnych merytorycznie przypadków z obszaru delegowania pracowników, w tym prawa pracy i koordynacji ubezpieczeń społecznych
 • Udzielamy porad prawnych na zasadach „drugiej opinii”
 • Konsultujemy sprawy przed Sądem Najwyższym i Trybunałem Sprawiedliwości UE
 • W uzasadnionych przypadkach przygotowujemy analizy, opinie prawne i ekspertyzy
 • Interweniujemy w przypadkach, gdzie podjęte przez nas działania mogą przyczynić się do poprawy właściwej interpretacji obowiązującego prawa
Skontaktuj się z nami
3

Doradztwo i konsultacje dla osób pracujących za granicą

Doradzamy pracownikom czasowo wykonującym pracę w innym państwie członkowskim UE

 • Udzielamy porad prawnych osobom czasowo wykonującym pracę w innym państwie UE
 • Pomagamy w przypadkach podejrzenia nadużyć ze strony pracodawcy, w zakresie ubezpieczeń społecznych i prawa pracy
 • Udzielamy porad w sprawach fikcyjnego samozatrudnienia, zatrudnienia „na czarno” oraz nietypowych form zatrudnienia
 • W uzasadnionych przypadkach w imieniu poszkodowanych osób zwracamy się o pomoc do właściwych instytucji lub nagłaśniamy problem
Dyżur prawnika