Dr Benio dla mediów o skutkach nowelizacji Dyrektywy w regionach