IMP na seminarium nt. delegowania pracowników w sektorze opieki w Parlamencie Europejskim