Podsumowanie otwartej Pracowni Legalnego Delegowania