Poseł Jazłowiecka: Polska niepotrzebnie deklaruje chęć ustępstw