IMP w DGP: Polskie firmy stracą kontrakty, pracownicy pracę, a budżet państwa – składki.