Debata nt. sporu wokół dyrektywy o delegowaniu pracowników – Warszawa, 19.10.2017