NSZZ „Solidarność”: Seminarium poświęcone problematyce pracowników delegowanych