O nas

Nasz zespół

 • Stefan Schwarz

  Prezes Zarządu


  tel:

  Prezes i współzałożyciel Inicjatywy Mobilności Pracy. Współorganizator Europejskiego Kongresu Mobilności Pracy - największego w Europie cyklicznego wydarzenia poświęconego delegowaniu pracowników w ramach swobody świadczenia usług w Unii Europejskiej. Członek kapituły nagrody Labor Mobilis, przyznawanej osobom, które w sposób szczególny wyróżniły się na polu promowania oraz wspierania mobilności pracy i usług na europejskim rynku wewnętrznym. Wiceprezes Zarządu w Polskim Forum HR. Przedsiębiorca, ekspert rynku pracy, popularyzator idei odpowiedzialnego biznesu. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W 2013 roku brał udział w obradach okrągłego stołu w ramach projektu Komisji Europejskiej, na których opracowano wytyczne na temat poszanowania praw człowieka w sektorze HR. Autor artykułów o prawach człowieka opublikowanych m.in. w "UN Global Compact Yearbook".

 • dr Marek Benio

  Wiceprezes Zarządu


  tel:

  Prawnik, doktor nauk ekonomicznych, popularyzator nauki, komentator prawa, lobbysta i społecznik. Członek honorowy Małopolskiego Oddziału Polskiego Stowarzyszenia Ubezpieczenia Społecznego, współzałożyciel i wiceprezes zarządu IMP, fundator i członek Rady Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej, współorganizator Europejskiego Kongresu Mobilności Pracy. Wieloletni trener z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Twórca Pracowni Legalnego Delegowania – mechanizmu transferu wiedzy między środowiskiem nauki, biznesu i administracji. Uczestnik konsultacji społecznych i autor kluczowych opinii prawnych na temat zapisów dyrektywy wdrożeniowej, rewizji dyrektywy podstawowej oraz rozporządzeń o koordynacji systemów ubezpieczenia społecznego. Nauczyciel akademicki. Wykłada prawo pracy i ubezpieczenia społeczne na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Promotor ponad 200 prac magisterskich i dyplomowych. Dwukrotny laureat studenckiej nagrody „Mentora” w kategorii Innowator. Uczestnik wielu międzynarodowych programów badawczych. Autor licznych publikacji.

 • Rafał Rzeźniczak

  Członek Zarządu


  tel:

  Ekonomista. Absolwent SGH. Do 2013 r. prezes zarządu polskiej firmy będącej liderem na rynku transgranicznego świadczenia usług opieki domowej. Wyznaczał trendy i zasady rynkiem tym rządzące. Z eksportem usług związany od 2004 r. Zaangażowany w działania, które doprowadziły do zwolnienia z podatku VAT usług opieki nad osobami starszymi świadczonych w miejscu zamieszkania. Promotor legalnych form zatrudnienia w transgranicznych usługach opieki domowej.

 • dr Marcin Kiełbasa

  Prawnik

  marcin.kielbasa@inicjatywa.eu
  tel: +48 799 704 137

  Doktor nauk prawnych (specjalność: prawo europejskie) Uniwersytetu Jagiellońskiego, tłumacz języka angielskiego (m.in. polskiego Kodeksu cywilnego na j. angielski) i włoskiego. Wykładowca na studiach z zakresu angielskich tłumaczeń prawniczych Katedry UNESCO UJ. Absolwent aplikacji radcowskiej w OIRP Kraków oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego UJ i The Catholic University of America Columbus School of Law. Specjalizuje się w prawie gospodarczym Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem prawa rynku wewnętrznego UE, delegowania pracowników oraz w zagadnieniach transgranicznych w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych.

 • Joanna Jankowska

  Administracja

  joanna.jankowska@inicjatywa.eu
  tel: +48 668 681 945

  Absolwentka politologii na Uniwersytecie Śląskim. Pełniła funkcję sekretarza w dwóch stowarzyszeniach działających w sferze polityki, ma duże doświadczenie w prowadzeniu kampanii wyborczych. W IMP zajmuje się obsługą administracyjną i organizacyjną stroną działalności stowarzyszenia.

 • Magdalena Zgłobica

  Project Coordinator & legal analyst

  magdalena.zglobica@inicjatywa.eu
  tel: +48 799 704 139

  Od 2016 roku związana z IMP, najpierw jako asystent prawny, a następnie koordynator Europejskiego Kongresu Mobilności Pracy. Absolwentka Sekcji Praw Człowieka Poradni Prawnej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego, organizowanej przez UJ wraz z Catholic University of America. Swoją działalność skupia wokół tematyki prawa prywatnego międzynarodowego i praw pracowniczych w Unii Europejskiej. Członek Senior ELSA Poland.

 • Agnieszka Porębska

  Rzecznik prasowy

  agnieszka.porebska@inicjatywa.eu
  tel:

  Absolwentka Psychologii Ekonomicznej na Uniwersytecie Warszawskim. Specjalistka ds. komunikacji i PR oraz Public Affairs z wieloletnim doświadczeniem. Realizuje projekty na poziomie ogólnopolskim, Europy Środkowej i Wschodniej, a także pojedyncze działania komunikacyjne i brandingowe na poziomie globalnym. Współpracuje z podmiotami z sektora IT i nowych technologii, doradztwa, nieruchomości, budownictwa, ochrony zdrowia, a także think tankami i organizacjami pożytku publicznego. Zajmuje się m.in. budowaniem wizerunku i pozycjonowaniem marek, tworzeniem i realizacją strategii komunikacyjnych, kontaktami z szeroko pojętymi mediami oraz różnymi grupami odbiorców w tym z sektora publicznego i środowisk lokalnych. Jest trenerem, specjalizującym się w budowaniu marki osobistej. Angażuje się także w życie akademickie prowadząc gościnnie zajęcia i warsztaty dla studentów. W IMP działa na stanowisku rzecznika prasowego.

 • Magdalena Grygorowicz

  Ekspert


  tel:

  Gorąca zwolenniczka prowadzenia globalnej działalności gospodarczej. Od 2005 r. jako certyfikowana księgowa i właścicielka kancelarii podatkowej specjalizuje się w usługowym doradztwie w zakresie zatrudniania transgranicznego, rachunkowości finansowej i zarządczej, zarządzania finansowego, prawa gospodarczego, prawa podatkowego krajowego i zagranicznego. Aktywnie współpracuje z firmami z branży budowlanej, telekomunikacyjnej i pracy tymczasowej, projektując i realizując legalne i nowoczesne modele funkcjonowania podmiotów delegujących pracowników za granicę.

 • Małgorzata Handzlik

  Ekspert


  tel:

  Ekspert i członek honorowy Inicjatywy Mobilności Pracy. Poseł do Parlamentu Europejskiego w latach 2004-2014. W Europarlamencie zasiadała w komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Od 2014 roku zajmuje się profesjonalnym reprezentowaniem firm i organizacji w instytucjach unijnych.

 • Marta Zięba-Szklarska

  Ekspert


  tel:

  Interim Manager w obszarze doradztwa i rozwoju biznesu (księgowość, podatki, kadry i płace, współpraca z osobami niepełnosprawnymi, planowanie finansowe oraz prawo i administracja). Wykładowca. Ekspert w zakresie transgranicznego zatrudnienia, kadr i płac oraz współpracy z instytucjami rynku pracy. Prowadzi warsztaty i szkolenia, doradza i konsultuje. Zaangażowana w projekty społeczne jako Ambasador Przedsiębiorczości Kobiet, mentor w programach Fundacji Przedsiębiorczości Kobiet oraz doradca w programach aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych i dual-career sportowców niepełnosprawnych.

 • Radosław Gałka

  Ekspert


  tel:

  Przedsiębiorca, ekspert Polskiej Izby Handlu, członek Francuskiej Izby Handlowo-Gospodarczej w Paryżu. Były członek Komisji Trójstronnej, od lat zaangażowany w dbanie o interesy polskich usługodawców na arenie międzynarodowej. Założyciel i prezes zarządzający polskiej agencji pracy tymczasowej POLAND WORKFORCE oraz rumuńskiej Staff Temp RO. Od 2014 roku wykorzystuje swoje doświadczenie zdobyte na rynku pracy tymczasowej i transgranicznej rekrutacji pracowników, tworząc innowacyjny portal – www.PracujwUnii.pl.

 • Sebastian Filipek-Kaźmierczak

  Ekspert


  tel:

  Ekonomista, menadżer, były wiceminister rolnictwa. Zasiada we władzach Fundacji Edukacji Ekonomicznej i Rozwoju Obszarów Wiejskich. Jest partnerem biznesowym, doradcą i udziałowcem w firmach specjalizujących się w leasingu pracowniczym w Polsce i Rumunii. Działa jako partner zarządzający PracujwUnii.pl oraz ekspert Polskiej Izby Handlu w zakresie delegowania pracowników. Współwłaściciel POLAND WORKFORCE.