Marek Benio: Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach znacznie ułatwi zatrudnianie u nas pracowników z tzw. państw trzecich

We wtorek 1 lutego po godzinie 13.00 na antenie Radio Kraków odbył się wywiad z doktorem Markiem Benio. Tematem rozmowy było zatrudnianie cudzoziemców po zmianach. Prezydent A. Duda podpisał pakiet zmian obejmujących zatrudnianie cudzoziemców w Polsce (zmieniono m.in. ustawę o cudzoziemcach oraz o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy). Nowelizacja ta weszła w życie 29 stycznia br.

Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach znacznie ułatwi zatrudnianie u nas pracowników z tzw. państw trzecich, w tym głównie z Ukrainy

– tak ocenia dr Marek Benio z Europejskiego Instytutu Mobilności Pracy.

W wyniku zmian okres pracy cudzoziemców na podstawie oświadczenia wydłuży się z 6 do 24 miesięcy. Ponadto pracodawca będzie musiał zapewnić pracownikowi co najmniej minimalne wynagrodzenie i to nawet wówczas, gdy będzie on zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu.

Zapraszamy do wysłuchania całej wczorajszej rozmowy Radia Kraków z doktorem Markiem Benio TUTAJ.